Aandacht voor Wij en wijk-perspectief bij ZZG Zorggroep

wonen met een plus

‘We kunnen als zorgorganisatie niets zonder andere partijen’, zegt Hans Vos, directeur beschut en beschermd wonen bij zorgorganisatie ZZG Zorggroep. ‘Daarom heeft het wij-perspectief in onze visie een prominente plek. In de uitwerking van deze visie speelt het wijk-perspectief een belangrijke rol. Door samenwerking tussen verschillende organisaties kan de wijk mensen een basis bieden waar ze prettig kunnen wonen en meedoen. Bestuurder Angela Jansen vult aan: ‘Die wijk draagt bij aan de kwaliteit van leven van mensen. We merken dat de meeste organisaties de urgentie voelen en geloven dat we door ketensamenwerking meer kunnen bereiken. Samen moeten we ook onderzoeken wat er in de wijken kan als we kennis, expertise en budgetten samenvoegen. Dit is onderdeel van onze maatschappelijke opgave.’

Samenspel
In de nieuwe strategische koers krijgt het perspectief van de medewerker nog meer ruimte. Angela: ‘We zijn zuinig op onze medewerkers. Voor de zomer hebben veel van onze medewerkers een vragenlijst ingevuld. Daarmee hebben ze laten weten hoe het met ze gaat en welke ondersteuning ze van ZZG als werkgever verwachten en nodig hebben. Op basis van de antwoorden ontwikkelen we stap voor stap een meerjarenprogramma dat echt helpt bij ‘Vitaliteit en veerkracht in het werk’.’

Hans: ‘Daarnaast is het nodig om het samenspel tussen informele en formele zorg verder te optimaliseren. We hebben als ZZG ook positieve ervaringen in de samenwerking met  burgerinitiatieven.’ Deze initiatieven zijn een welkome aanvulling om de maatschappelijke opgave met elkaar op te pakken. ZZG zorggroep stelt zich op als partner voor deze burgerinitiatieven. Zo ondersteunen we een initiatief van en voor ouderen met een migratieachtergrond.

Samenwerking
De afgelopen twintig jaar heeft de ZZG zorggroep kleinschalige woonvormen ontwikkeld, het vastgoed getransformeerd, oude verzorgingshuizen omgevormd en een infrastructuur gebouwd in het domein van wonen en zorg. Zij heeft hierin nauw samengewerkt met verschillende corporaties. Die ervaring is bruikbaar in deze periode van transitie en transformatie waarin nieuwe concepten nodig zijn en waarin diverse partijen meer samen in de wijk moeten opereren. ‘Samenwerking is belangrijker dan ooit’, zegt Angela.

Vijf kennisbronnen
Voor die samenwerking is kennis nodig vanuit verschillende perspectieven. Hans onderscheidt vijf kennisbronnen: de ervaring van burgers, kennis van professionals, beleidsstukken, wetenschappelijke kennis en praktijkervaringen. ‘Het platform ZorgSaamWonen geeft op nagenoeg al deze bronnen informatie. Dat is een reden waarom wij als ZZG zorggroep aansluiten’, zegt Hans. Samen zoeken  naar woonconcepten die van betekenis zijn. En naar bijvoorbeeld de rol van de community builder. ‘Het is geen one size fits all verhaal. Maar we kunnen wel op zoek gaan naar werkbare principes.’

Een mooi voorbeeld is de samenwerking met Talis, Majstro en ZZG in Hof van Holland in Lent, vlak bij Nijmegen.
Lees hier meer >>

Ook interessant / voor u geselecteerd

Catalogus woonvormen voor senioren gelanceerd
23 mei 2022

Op 16 mei 2022 is op het congres Thuis in de Wijk de Catalogus woonvormen voor senioren gelanceerd. De…

Lees Verder »
Partner aan het woord: WoonZaam
20 mei 2022

WoonZaam is onlangs aangesloten als partner van ZorgSaamWonen. Ludan Schmid en Antje de Groot vertellen in dit…

Lees Verder »
Liv Inn, doorleefhuis in Hilversum
19 mei 2022

Roos Verheggen ging mee op excursie die ZorgSaamWonen op 11 mei jl organiseerde naar Liv Inn Hilversum en…

Lees Verder »
Partner aan het woord: Fiveth
18 mei 2022

Het platform ZorgSaamWonen groeit. Ook Fiveth heeft zich onlangs aangesloten. In dit interview met Bernard…

Lees Verder »
Migrantenouderen in Nederland: een analyse
18 mei 2022

Nederland telt steeds meer ouderen. Ook het aandeel ouderen met een migratieachtergrond neemt toe. Tot nu toe…

Lees Verder »
Professionele ondersteuning noodzakelijk voor vitale woongemeenschappen
17 mei 2022

Van bewoners van ouderencomplexen wordt verwacht dat zij ontmoetingen en activiteiten organiseren om de sociale…

Lees Verder »
‘Het gaat bij het thuisvoelen vaak om de kleine dingen’
12 mei 2022

Hetti Willemse verzorgt op 1 juni een lunchlezing over thuisvoelen. In dit artikel krijg je al kort een indruk…

Lees Verder »
Onderzoek van zorgarchitectuur staat centraal op ARCH22
12 mei 2022

Van 22-24 augustus staat in Delft onderzoek van zorgarchitectuur centraal tijdens ARCH22. Deze conferentie…

Lees Verder »
In Oegstgeest kunnen ouderen langer zelfstandig leven
11 mei 2022

Langer zelfstandig leven in Oegstgeest. Daar maakt Guus Bannenberg zich hard voor. Hij is voorzitter van het…

Lees Verder »
t LaefHoês : hét kruispunt van zorg en welzijn in America
10 mei 2022

De vijfde aflevering van ZorgSaamWonen kijkt verder vindt plaats in America, een dorpje in Limburg.  Hier…

Lees Verder »
Een goede wijk om oud te zijn
5 mei 2022
Wouter Veldhuis is de Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving. Samen met Rijksbouwmeester Francesco Veenstra en…
Lees Verder »
Verbindingsfestival: live meedenken over de inclusieve wijk
3 mei 2022

Op 7 juli staat het eerste Live Verbindingsfestival op het programma. Ook ZorgSaamWonen is aanwezig, met…

Lees Verder »
Buurten waar bewoners kunnen groeien
3 mei 2022

ZorgSaamWonen ging op dinsdag 19 april met twintig deelnemers op werkbezoek bij de Eenhoorn en Buiksloterham,…

Lees Verder »
Geef me de Vijf: Tineke Fokkema
29 april 2022

Op deze mooie vrijdag lanceren we een nieuwe editie van Geef me de Vijf. Dit keer is het de beurt aan onze…

Lees Verder »
‘Met het juiste aanbod verhuizen Babyboomers wél’
28 april 2022

Tineke Groenewegen van Blauwhoed wil een paar belangrijke boodschappen meegeven aan de lezers van de…

Lees Verder »
Rebellie in ouderenparticipatie
26 april 2022

Hoe geef je ouderen werkelijk een stem bij het ontwerp, de bouw en ingebruikname van nieuwe woonvormen? Het…

Lees Verder »
Geschikt wonen voor ouderen: twee vliegen in één klap
22 april 2022

De samenleving is volop in beweging, maar voorziet nog niet in geschikte woningen voor vele ouderen die langer…

Lees Verder »
De Thuisplusflat in Rotterdam: waar staan we?
20 april 2022

Sinds 2021 zijn er in Rotterdam Thuisplusflats; bestaande seniorencomplexen waar oudere Rotterdammers wonen. In…

Lees Verder »
Magazine Doorstroming is live!
20 april 2022

Het eerste magazine van dit jaar, met het thema doorstroming, is verschenen. Wat lees je in deze uitgave? We…

Lees Verder »
Een veilige thuishaven voor senioren
19 april 2022

‘Kijk, daar zie je de haven’, zegt Joke. Ze is één van de 28 bewoners bij De Bolder in het Limburgse Maasbracht…

Lees Verder »

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.