Aandacht voor Wij en wijk-perspectief bij ZZG Zorggroep

wonen met een plus

‘We kunnen als zorgorganisatie niets zonder andere partijen’, zegt Hans Vos, directeur beschut en beschermd wonen bij zorgorganisatie ZZG Zorggroep. ‘Daarom heeft het wij-perspectief in onze visie een prominente plek. In de uitwerking van deze visie speelt het wijk-perspectief een belangrijke rol. Door samenwerking tussen verschillende organisaties kan de wijk mensen een basis bieden waar ze prettig kunnen wonen en meedoen. Bestuurder Angela Jansen vult aan: ‘Die wijk draagt bij aan de kwaliteit van leven van mensen. We merken dat de meeste organisaties de urgentie voelen en geloven dat we door ketensamenwerking meer kunnen bereiken. Samen moeten we ook onderzoeken wat er in de wijken kan als we kennis, expertise en budgetten samenvoegen. Dit is onderdeel van onze maatschappelijke opgave.’

Samenspel
In de nieuwe strategische koers krijgt het perspectief van de medewerker nog meer ruimte. Angela: ‘We zijn zuinig op onze medewerkers. Voor de zomer hebben veel van onze medewerkers een vragenlijst ingevuld. Daarmee hebben ze laten weten hoe het met ze gaat en welke ondersteuning ze van ZZG als werkgever verwachten en nodig hebben. Op basis van de antwoorden ontwikkelen we stap voor stap een meerjarenprogramma dat echt helpt bij ‘Vitaliteit en veerkracht in het werk’.’

Hans: ‘Daarnaast is het nodig om het samenspel tussen informele en formele zorg verder te optimaliseren. We hebben als ZZG ook positieve ervaringen in de samenwerking met  burgerinitiatieven.’ Deze initiatieven zijn een welkome aanvulling om de maatschappelijke opgave met elkaar op te pakken. ZZG zorggroep stelt zich op als partner voor deze burgerinitiatieven. Zo ondersteunen we een initiatief van en voor ouderen met een migratieachtergrond.

Samenwerking
De afgelopen twintig jaar heeft de ZZG zorggroep kleinschalige woonvormen ontwikkeld, het vastgoed getransformeerd, oude verzorgingshuizen omgevormd en een infrastructuur gebouwd in het domein van wonen en zorg. Zij heeft hierin nauw samengewerkt met verschillende corporaties. Die ervaring is bruikbaar in deze periode van transitie en transformatie waarin nieuwe concepten nodig zijn en waarin diverse partijen meer samen in de wijk moeten opereren. ‘Samenwerking is belangrijker dan ooit’, zegt Angela.

Vijf kennisbronnen
Voor die samenwerking is kennis nodig vanuit verschillende perspectieven. Hans onderscheidt vijf kennisbronnen: de ervaring van burgers, kennis van professionals, beleidsstukken, wetenschappelijke kennis en praktijkervaringen. ‘Het platform ZorgSaamWonen geeft op nagenoeg al deze bronnen informatie. Dat is een reden waarom wij als ZZG zorggroep aansluiten’, zegt Hans. Samen zoeken  naar woonconcepten die van betekenis zijn. En naar bijvoorbeeld de rol van de community builder. ‘Het is geen one size fits all verhaal. Maar we kunnen wel op zoek gaan naar werkbare principes.’

Een mooi voorbeeld is de samenwerking met Talis, Majstro en ZZG in Hof van Holland in Lent, vlak bij Nijmegen.
Lees hier meer >>

 

  Gekoppelde organisatie(s)

Ook interessant / voor u geselecteerd

‘We moeten nu voldoende betaalbare woningen realiseren met zorg nabij’
26 mei 2023

Hans Adriani was jarenlang het gezicht van de Taskforce Wonen en Zorg. Sinds 1 mei 2023 is er een opvolger van…

Lees Verder »
Subsidie voor huisvesting kwetsbare groepen
24 mei 2023

Mensen in een kwetsbare positie kunnen bij het zoeken naar een woning vanaf 30 mei gebruik maken van de…

Lees Verder »
Strategisch adviseur Wonen Gemeente Almere
22 mei 2023

Strategisch adviseur Wonen Gemeente Almere

Lees Verder »
Bundel 'Zorgzame buurten' trotseert het systeem
17 mei 2023

De bundel ‘Zorgzame buurten’, met daarin vijftien inspirerende initiatieven die het systeem trotseren en…

Lees Verder »
Ik zie je buiten!
17 mei 2023

Afgelopen maandag was het zover. De filmopnames bij Het 8ste Werk in Kampen zijn gemaakt. Dit prachtige concept…

Lees Verder »
Community building: geen doel of middel, maar werkwoord
16 mei 2023

Mensen willen samen wonen, samen zijn en samen dingen doen. Die context vereist ruimte, tijd en blijvende (…

Lees Verder »
Digimagazine ZorgSaamWonen #1 2023
15 mei 2023

Preventieve gezondheid is essentieel om de opgaves waar we voor staan in de ouderenzorg behapbaar te maken en…

Lees Verder »
Bouwen voor ouderen stimuleert doorstroming maximaal
10 mei 2023

Habion, een woningcorporatie voor ouderen, versnelt de transformatie en nieuwbouw van woningen voor ouderen op…

Lees Verder »
Aanjaagteam zet inspirerende voorbeelden in het licht
5 mei 2023

Het Aanjaagteam Wonen Welzijn Zorg voor Ouderen is op 1 mei van start gegaan. Dit initiatief maakt nieuwe…

Lees Verder »
Woningdelen kansrijk, maar benutten van ongebruikte woonruimte gaat niet vanzelf
2 mei 2023

Afgelopen januari organiseerde ZorgSaamWonen het webinar ‘Deelgenoten: woning- en zorgdelen kan!’ Een webinar…

Lees Verder »
LATT: waar kinderen en ouders buren worden
2 mei 2023

De ouders van de verstandelijk en meervoudig beperkte Simon hebben een eigen woonconcept uitgewerkt, LATT (…

Lees Verder »
'Gemeenschappelijk Wonen Dag' verder uitbouwen
1 mei 2023

Meer bekendheid rondom de open dag Gemeenschappelijk Wonen leidt tot meer maatschappelijk draagvlak om nieuwe…

Lees Verder »
'Veel kansen voor Leeuwarden Oost mits sociaal ruimtelijke visie'
28 april 2023

Na de zorgvisites van de dames THe aan woonzorcentra en verpleeghuizen zijn Hetti Willemse en Ad van Elzakker…

Lees Verder »
Prettig wonen voor iedereen in de Groene Metropool Arnhem-Nijmegen
25 april 2023

Creatieve oplossingen zoeken voor het woningtekort en die koppelen aan duurzaamheid…

Lees Verder »
Zorgzame woongemeenschappen cruciaal in transitie naar welzijnsmodel
24 april 2023

Een door NLZVE en NVTZ gezamenlijk opgestelde whitepaper verkent de manier waarop het samenspel tussen formele…

Lees Verder »
Het huwelijk van wonen en zorg en welzijn deel 2
21 april 2023

Hoe organiseren we betaalbare, effectieve en efficiënte zorg en houden we die toch persoonsgericht – dus…

Lees Verder »
'VPT in de wijk' gaat over meer dan zorg alleen
19 april 2023

Langdurige zorg in de eigen woning geleverd krijgen. Dat kan met het Volledig Pakket Thuis (VPT) in de wijk.…

Lees Verder »
Het Nonna-netwerk: de ouderenzorg van de toekomst in Nijmegen
14 april 2023

Wat heeft de ouder wordende mens nu en in de toekomst daadwerkelijk nodig? Hoe kunnen zorgorganisaties meer '…

Lees Verder »
Collectieve woonvormen inspireren de ‘woongemeenschap light’
11 april 2023

Sommige mensen hebben vooroordelen jegens collectief wonen. Zij associëren dit samenwonen met het hebben van…

Lees Verder »
Eerste DUO-woonlocaties in Nederland opgeleverd
11 april 2023

Duo-wonen in Nederland is een feit nu in het Brabantse Mill de eerste woonlocaties zijn opgeleverd.

Lees Verder »

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.