Buurten waar bewoners kunnen groeien

wrwew

ZorgSaamWonen ging op dinsdag 19 april met twintig deelnemers op werkbezoek bij de Eenhoorn en Buiksloterham, twee woonlocaties van zorgorganisatie Philadelphia in Amsterdam. Daar wonen bewoners met een (licht) verstandelijke beperking en andere ‘reguliere’ huurders. Samen vormen zij een inclusieve wijk waar beperkingen wegvallen, talenten de kans krijgen en mensen goede buren van elkaar zijn. Dat past bij de visie van zorgorganisatie Philadelphia. Afra Groen, projectleider bij Philadelphia zegt hierover: 'Philadelphia wil bewoners een rijk en gewoon leven bieden. Dat klinkt als een cliché, maar ik zie dat hier gebeuren. Ik zie bewoners groeien.’ Het aantal mensen met een licht verstandelijke beperking neemt toe, de maatschappij wordt complexer. Deze woonvorm biedt antwoord op dit vraagstuk. Door deze manier van wonen kunnen mensen toch nog zelfstandig blijven.'

Sociale circulariteit
Philadelphia en corporatie De Alliantie hebben bij de locatie Buiksloterham samen opgetrokken. Eén van de ambities van corporatie De Alliantie is om een bijdrage te leveren aan ‘sociale circulariteit’. Dat is goed gelukt, juist door de intensieve samenwerking met Philadelphia. Jürgen Klaassen van corporatie De Alliantie geeft een voorbeeld. ‘Bij de wasbar maken mensen met beperkingen als dagbestedingsactiviteit wasmiddel voor de buurtbewoners. In de fietsenmakerij werken mensen met en zonder beperkingen. De fietsenmakerij is ontzettend populair bij de hele buurt.’ De wasbar trouwens ook: daar komen buurtbewoners koffie drinken. ‘De Alliantie vindt huurders belangrijk in de duurzaamheid. Dat is ook één van onze pijlers. En sociale circulariteit is een middel om dat te bereiken. Sociale circulariteit is geen doel op zich, maar de huurders betrekken in duurzaamheid dus wel’, aldus Jürgen. ‘We willen nog meer kijken hoe we dagbesteding in de wijk zelf kunnen organiseren.’ Dan hoeven bewoners niet naar de rand van de stad voor dagbesteding. Dat scheelt ook reistijd en hoeven ze geen gebruik te maken van transport.’

Nieuwe norm
In het ontwerp is al rekening gehouden met gemeenschappelijke ruimten zonder dat er nog een concreet plan was hoe die in te vullen. Daar zijn zowel De Alliantie als Philadelphia erg blij mee. Deelnemers aan dit werkbezoek zijn benieuwd naar de financiën. Hoe is het hen gelukt? Jürgen: ‘Dit initiatief kon tot stand komen omdat we met alle betrokken partijen om tafel zijn gaan zitten met de vraag: wie heeft welk doel en welke middelen? We hebben een splitsing gemaakt tussen onroerend en roerend goed. De corporatie verzorgt het onroerend goed en de zorgorganisatie het roerende goed. We hebben een uitruil gedaan in taken en middelen. We hebben nog wat middelen uit het leefbaarheidsbudget toegevoegd en toen hadden we het financieel rond.’ De corporatie ziet dit ook als diepte-investering in sociaal beheer. ‘Als bewoners elkaar kennen, spreken ze elkaar eerder aan op gedrag. Als ze elkaar niet kennen, schakelen ze bij overlast en andere zaken de corporatie sneller in. Door te investeren in de ogen en de oren van de wijk, door sociale cohesie te vergoten voorkom je veel problemen.’ De corporatie zit veel dichterbij de mens, en kan pro actiever reageren. ‘Dit zou de nieuwe norm moeten worden’, meent Jürgen.

Bijdragen naar vermogen
Cas is één van de tien community builders. Hij vertelt dat de buurt zelf de regels maakt. ‘Zo hebben wij een gemeenschappelijke ruimte. Iedereen kan daar gebruik van maken.’ Eén bewoonster verzorgt daar wekelijks nagels van buurtbewoners die dat willen. Er zijn activiteiten voor de dagbesteding tussen 10 en 16 uur. Daarna is de ruimte vrij voor wie wil. ‘En ja, er verdwijnt wel eens wat. Zo is de magnetron een keertje zoekgeraakt. Maar het gaat over het algemeen erg goed', zegt Cas. Karen Elberse is ook community builder. Zij werkt op een andere locatie van Philadelphia, namelijk De Eenhoorn. Ze werkt nauw samen met de wijkbeheerder van de corporatie Ymere. De woningen van Ymere zijn compact. Er is daardoor meer behoefte aan diverse publieke ruimten. En blijvende inzet van community builders, om ook aandacht te hebben voor de verbinding tussen de buren. ‘We kijken net als bij Buiksloterham ook hier naar wat de gemeenschap zelf kan. We maken talenten zichtbaar en verbinden bewoners met elkaar. Soms is ze kartrekker, soms faciliteert ze. ‘Zo heb ik met bewoners gesproken over het maken van een nieuwsbrief. Zij vonden dat een goed idee en verzorgen het zelf. Waar nodig, help ik hen. Of neem ik een onderdeel op me.’ Zij signaleert steeds meer initiatieven die de bewoners zelf nemen, zoals ‘fithoorn’ een groepje mensen dat met elkaar beweegt. Ook is er een groep bewoners die spelletjes spelen onder de noemer ‘gamehoorn.’ Dat is wat ze graag ziet: dat mensen zelf initiatieven nemen en ook op verschillende terreinen. ‘Zo kan ieder meedoen en is er voor elk wat wils. De buurt maken doe je uiteindelijk toch echt met elkaar. De ene bewoner is actiever dan de ander. Dat is ook prima. Ieder heeft andere interesse en draagt bij naar vermogen.’

Lees/bekijk ook:

https://www.zorgsaamwonen.nl/artikel/samen-met-je-buren-dat-buurkracht

https://hvoquerido.nl/nooit-alleen-in-de-eenhoorn/

https://www.zorgsaamwonen.nl/artikel/philadelphia-lanceert-inspiratieboek-community-building

https://www.youtube.com/watch?v=opqZCAeIXBU

https://www.philadelphia.nl/locatie/buiksloterham

https://www.philadelphia.nl/locatie/de-eenhoorn

https://groenehuisvesters.nl/wp-content/uploads/2022/02/Sociale-Circulariteit-de-Alliantie.pdf

 

Ook interessant / voor u geselecteerd

Catalogus woonvormen voor senioren gelanceerd
20 mei 2022

Op 16 mei 2022 is op het congres Thuis in de Wijk de Catalogus woonvormen voor senioren gelanceerd. De…

Lees Verder »
Partner aan het woord: WoonZaam
20 mei 2022

WoonZaam is onlangs aangesloten als partner van ZorgSaamWonen. Ludan Schmid en Antje de Groot vertellen in dit…

Lees Verder »
Liv Inn, doorleefhuis in Hilversum
19 mei 2022

Roos Verheggen ging mee op excursie die ZorgSaamWonen op 11 mei jl organiseerde naar Liv Inn Hilversum en…

Lees Verder »
Partner aan het woord: Fiveth
18 mei 2022

Het platform ZorgSaamWonen groeit. Ook Fiveth heeft zich onlangs aangesloten. In dit interview met Bernard…

Lees Verder »
Migrantenouderen in Nederland: een analyse
18 mei 2022

Nederland telt steeds meer ouderen. Ook het aandeel ouderen met een migratieachtergrond neemt toe. Tot nu toe…

Lees Verder »
Professionele ondersteuning noodzakelijk voor vitale woongemeenschappen
17 mei 2022

Van bewoners van ouderencomplexen wordt verwacht dat zij ontmoetingen en activiteiten organiseren om de sociale…

Lees Verder »
‘Het gaat bij het thuisvoelen vaak om de kleine dingen’
12 mei 2022

Hetti Willemse verzorgt op 1 juni een lunchlezing over thuisvoelen. In dit artikel krijg je al kort een indruk…

Lees Verder »
Onderzoek van zorgarchitectuur staat centraal op ARCH22
12 mei 2022

Van 22-24 augustus staat in Delft onderzoek van zorgarchitectuur centraal tijdens ARCH22. Deze conferentie…

Lees Verder »
In Oegstgeest kunnen ouderen langer zelfstandig leven
11 mei 2022

Langer zelfstandig leven in Oegstgeest. Daar maakt Guus Bannenberg zich hard voor. Hij is voorzitter van het…

Lees Verder »
t LaefHoês : hét kruispunt van zorg en welzijn in America
10 mei 2022

De vijfde aflevering van ZorgSaamWonen kijkt verder vindt plaats in America, een dorpje in Limburg.  Hier…

Lees Verder »
Een goede wijk om oud te zijn
5 mei 2022
Wouter Veldhuis is de Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving. Samen met Rijksbouwmeester Francesco Veenstra en…
Lees Verder »
Verbindingsfestival: live meedenken over de inclusieve wijk
3 mei 2022

Op 7 juli staat het eerste Live Verbindingsfestival op het programma. Ook ZorgSaamWonen is aanwezig, met…

Lees Verder »
Geef me de Vijf: Tineke Fokkema
29 april 2022

Op deze mooie vrijdag lanceren we een nieuwe editie van Geef me de Vijf. Dit keer is het de beurt aan onze…

Lees Verder »
‘Met het juiste aanbod verhuizen Babyboomers wél’
28 april 2022

Tineke Groenewegen van Blauwhoed wil een paar belangrijke boodschappen meegeven aan de lezers van de…

Lees Verder »
Rebellie in ouderenparticipatie
26 april 2022

Hoe geef je ouderen werkelijk een stem bij het ontwerp, de bouw en ingebruikname van nieuwe woonvormen? Het…

Lees Verder »
Geschikt wonen voor ouderen: twee vliegen in één klap
22 april 2022

De samenleving is volop in beweging, maar voorziet nog niet in geschikte woningen voor vele ouderen die langer…

Lees Verder »
Magazine Doorstroming is live!
20 april 2022

Het eerste magazine van dit jaar, met het thema doorstroming, is verschenen. Wat lees je in deze uitgave? We…

Lees Verder »
De Thuisplusflat in Rotterdam: waar staan we?
20 april 2022

Sinds 2021 zijn er in Rotterdam Thuisplusflats; bestaande seniorencomplexen waar oudere Rotterdammers wonen. In…

Lees Verder »
Een veilige thuishaven voor senioren
19 april 2022

‘Kijk, daar zie je de haven’, zegt Joke. Ze is één van de 28 bewoners bij De Bolder in het Limburgse Maasbracht…

Lees Verder »
Inclusie, een droom of illusie?
14 april 2022

Mensen die mij, Ruud van der Kind, kennen, weten dat ik een idealist ben en geloof in een inclusieve…

Lees Verder »

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.