Buurten waar bewoners kunnen groeien

wrwew

ZorgSaamWonen ging op dinsdag 19 april met twintig deelnemers op werkbezoek bij de Eenhoorn en Buiksloterham, twee woonlocaties van zorgorganisatie Philadelphia in Amsterdam. Daar wonen bewoners met een (licht) verstandelijke beperking en andere ‘reguliere’ huurders. Samen vormen zij een inclusieve wijk waar beperkingen wegvallen, talenten de kans krijgen en mensen goede buren van elkaar zijn. Dat past bij de visie van zorgorganisatie Philadelphia. Afra Groen, projectleider bij Philadelphia zegt hierover: 'Philadelphia wil bewoners een rijk en gewoon leven bieden. Dat klinkt als een cliché, maar ik zie dat hier gebeuren. Ik zie bewoners groeien.’ Het aantal mensen met een licht verstandelijke beperking neemt toe, de maatschappij wordt complexer. Deze woonvorm biedt antwoord op dit vraagstuk. Door deze manier van wonen kunnen mensen toch nog zelfstandig blijven.'

Sociale circulariteit
Philadelphia en corporatie De Alliantie hebben bij de locatie Buiksloterham samen opgetrokken. Eén van de ambities van corporatie De Alliantie is om een bijdrage te leveren aan ‘sociale circulariteit’. Dat is goed gelukt, juist door de intensieve samenwerking met Philadelphia. Jürgen Klaassen van corporatie De Alliantie geeft een voorbeeld. ‘Bij de wasbar maken mensen met beperkingen als dagbestedingsactiviteit wasmiddel voor de buurtbewoners. In de fietsenmakerij werken mensen met en zonder beperkingen. De fietsenmakerij is ontzettend populair bij de hele buurt.’ De wasbar trouwens ook: daar komen buurtbewoners koffie drinken. ‘De Alliantie vindt huurders belangrijk in de duurzaamheid. Dat is ook één van onze pijlers. En sociale circulariteit is een middel om dat te bereiken. Sociale circulariteit is geen doel op zich, maar de huurders betrekken in duurzaamheid dus wel’, aldus Jürgen. ‘We willen nog meer kijken hoe we dagbesteding in de wijk zelf kunnen organiseren.’ Dan hoeven bewoners niet naar de rand van de stad voor dagbesteding. Dat scheelt ook reistijd en hoeven ze geen gebruik te maken van transport.’

Nieuwe norm
In het ontwerp is al rekening gehouden met gemeenschappelijke ruimten zonder dat er nog een concreet plan was hoe die in te vullen. Daar zijn zowel De Alliantie als Philadelphia erg blij mee. Deelnemers aan dit werkbezoek zijn benieuwd naar de financiën. Hoe is het hen gelukt? Jürgen: ‘Dit initiatief kon tot stand komen omdat we met alle betrokken partijen om tafel zijn gaan zitten met de vraag: wie heeft welk doel en welke middelen? We hebben een splitsing gemaakt tussen onroerend en roerend goed. De corporatie verzorgt het onroerend goed en de zorgorganisatie het roerende goed. We hebben een uitruil gedaan in taken en middelen. We hebben nog wat middelen uit het leefbaarheidsbudget toegevoegd en toen hadden we het financieel rond.’ De corporatie ziet dit ook als diepte-investering in sociaal beheer. ‘Als bewoners elkaar kennen, spreken ze elkaar eerder aan op gedrag. Als ze elkaar niet kennen, schakelen ze bij overlast en andere zaken de corporatie sneller in. Door te investeren in de ogen en de oren van de wijk, door sociale cohesie te vergoten voorkom je veel problemen.’ De corporatie zit veel dichterbij de mens, en kan pro actiever reageren. ‘Dit zou de nieuwe norm moeten worden’, meent Jürgen.

Bijdragen naar vermogen
Cas is één van de tien community builders. Hij vertelt dat de buurt zelf de regels maakt. ‘Zo hebben wij een gemeenschappelijke ruimte. Iedereen kan daar gebruik van maken.’ Eén bewoonster verzorgt daar wekelijks nagels van buurtbewoners die dat willen. Er zijn activiteiten voor de dagbesteding tussen 10 en 16 uur. Daarna is de ruimte vrij voor wie wil. ‘En ja, er verdwijnt wel eens wat. Zo is de magnetron een keertje zoekgeraakt. Maar het gaat over het algemeen erg goed', zegt Cas. Karen Elberse is ook community builder. Zij werkt op een andere locatie van Philadelphia, namelijk De Eenhoorn. Ze werkt nauw samen met de wijkbeheerder van de corporatie Ymere. De woningen van Ymere zijn compact. Er is daardoor meer behoefte aan diverse publieke ruimten. En blijvende inzet van community builders, om ook aandacht te hebben voor de verbinding tussen de buren. ‘We kijken net als bij Buiksloterham ook hier naar wat de gemeenschap zelf kan. We maken talenten zichtbaar en verbinden bewoners met elkaar. Soms is ze kartrekker, soms faciliteert ze. ‘Zo heb ik met bewoners gesproken over het maken van een nieuwsbrief. Zij vonden dat een goed idee en verzorgen het zelf. Waar nodig, help ik hen. Of neem ik een onderdeel op me.’ Zij signaleert steeds meer initiatieven die de bewoners zelf nemen, zoals ‘fithoorn’ een groepje mensen dat met elkaar beweegt. Ook is er een groep bewoners die spelletjes spelen onder de noemer ‘gamehoorn.’ Dat is wat ze graag ziet: dat mensen zelf initiatieven nemen en ook op verschillende terreinen. ‘Zo kan ieder meedoen en is er voor elk wat wils. De buurt maken doe je uiteindelijk toch echt met elkaar. De ene bewoner is actiever dan de ander. Dat is ook prima. Ieder heeft andere interesse en draagt bij naar vermogen.’

Lees/bekijk ook:

https://www.zorgsaamwonen.nl/artikel/samen-met-je-buren-dat-buurkracht

https://hvoquerido.nl/nooit-alleen-in-de-eenhoorn/

https://www.zorgsaamwonen.nl/artikel/philadelphia-lanceert-inspiratieboek-community-building

https://www.youtube.com/watch?v=opqZCAeIXBU

https://www.philadelphia.nl/locatie/buiksloterham

https://www.philadelphia.nl/locatie/de-eenhoorn

https://groenehuisvesters.nl/wp-content/uploads/2022/02/Sociale-Circulariteit-de-Alliantie.pdf

 

Ook interessant / voor u geselecteerd

‘We moeten nu voldoende betaalbare woningen realiseren met zorg nabij’
26 mei 2023

Hans Adriani was jarenlang het gezicht van de Taskforce Wonen en Zorg. Sinds 1 mei 2023 is er een opvolger van…

Lees Verder »
Subsidie voor huisvesting kwetsbare groepen
24 mei 2023

Mensen in een kwetsbare positie kunnen bij het zoeken naar een woning vanaf 30 mei gebruik maken van de…

Lees Verder »
Strategisch adviseur Wonen Gemeente Almere
22 mei 2023

Strategisch adviseur Wonen Gemeente Almere

Lees Verder »
Bundel 'Zorgzame buurten' trotseert het systeem
17 mei 2023

De bundel ‘Zorgzame buurten’, met daarin vijftien inspirerende initiatieven die het systeem trotseren en…

Lees Verder »
Ik zie je buiten!
17 mei 2023

Afgelopen maandag was het zover. De filmopnames bij Het 8ste Werk in Kampen zijn gemaakt. Dit prachtige concept…

Lees Verder »
Community building: geen doel of middel, maar werkwoord
16 mei 2023

Mensen willen samen wonen, samen zijn en samen dingen doen. Die context vereist ruimte, tijd en blijvende (…

Lees Verder »
Digimagazine ZorgSaamWonen #1 2023
15 mei 2023

Preventieve gezondheid is essentieel om de opgaves waar we voor staan in de ouderenzorg behapbaar te maken en…

Lees Verder »
Bouwen voor ouderen stimuleert doorstroming maximaal
10 mei 2023

Habion, een woningcorporatie voor ouderen, versnelt de transformatie en nieuwbouw van woningen voor ouderen op…

Lees Verder »
Aanjaagteam zet inspirerende voorbeelden in het licht
5 mei 2023

Het Aanjaagteam Wonen Welzijn Zorg voor Ouderen is op 1 mei van start gegaan. Dit initiatief maakt nieuwe…

Lees Verder »
Woningdelen kansrijk, maar benutten van ongebruikte woonruimte gaat niet vanzelf
2 mei 2023

Afgelopen januari organiseerde ZorgSaamWonen het webinar ‘Deelgenoten: woning- en zorgdelen kan!’ Een webinar…

Lees Verder »
LATT: waar kinderen en ouders buren worden
2 mei 2023

De ouders van de verstandelijk en meervoudig beperkte Simon hebben een eigen woonconcept uitgewerkt, LATT (…

Lees Verder »
'Gemeenschappelijk Wonen Dag' verder uitbouwen
1 mei 2023

Meer bekendheid rondom de open dag Gemeenschappelijk Wonen leidt tot meer maatschappelijk draagvlak om nieuwe…

Lees Verder »
'Veel kansen voor Leeuwarden Oost mits sociaal ruimtelijke visie'
28 april 2023

Na de zorgvisites van de dames THe aan woonzorcentra en verpleeghuizen zijn Hetti Willemse en Ad van Elzakker…

Lees Verder »
Prettig wonen voor iedereen in de Groene Metropool Arnhem-Nijmegen
25 april 2023

Creatieve oplossingen zoeken voor het woningtekort en die koppelen aan duurzaamheid…

Lees Verder »
Zorgzame woongemeenschappen cruciaal in transitie naar welzijnsmodel
24 april 2023

Een door NLZVE en NVTZ gezamenlijk opgestelde whitepaper verkent de manier waarop het samenspel tussen formele…

Lees Verder »
Het huwelijk van wonen en zorg en welzijn deel 2
21 april 2023

Hoe organiseren we betaalbare, effectieve en efficiënte zorg en houden we die toch persoonsgericht – dus…

Lees Verder »
'VPT in de wijk' gaat over meer dan zorg alleen
19 april 2023

Langdurige zorg in de eigen woning geleverd krijgen. Dat kan met het Volledig Pakket Thuis (VPT) in de wijk.…

Lees Verder »
Het Nonna-netwerk: de ouderenzorg van de toekomst in Nijmegen
14 april 2023

Wat heeft de ouder wordende mens nu en in de toekomst daadwerkelijk nodig? Hoe kunnen zorgorganisaties meer '…

Lees Verder »
Collectieve woonvormen inspireren de ‘woongemeenschap light’
11 april 2023

Sommige mensen hebben vooroordelen jegens collectief wonen. Zij associëren dit samenwonen met het hebben van…

Lees Verder »
Eerste DUO-woonlocaties in Nederland opgeleverd
11 april 2023

Duo-wonen in Nederland is een feit nu in het Brabantse Mill de eerste woonlocaties zijn opgeleverd.

Lees Verder »

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.