‘Samen met je buren, dat is buurkracht’

buiksloterham foto

In de Eenhoorn en in Buiksloterham in Amsterdam, twee nieuwe woonlocaties van zorgorganisatie Philadelphia, wonen bewoners met een (licht) verstandelijke beperking en andere huurders. Philadelphia wil er zo voor zorgen dat cliëntbewoners onderdeel worden van de buurt. Afra Groen, projectleider bij Philadelphia, licht het toe: ‘Wij willen dat bewoners daadwerkelijk in de wijk wonen, net als jij en ik. Zij huren zelfstandig een woning, doen volwaardig mee en zijn buurtbewoner. Gelijkwaardigheid en wederkerigheid zijn hierbij leidende principes.’ Beperkingen vallen weg, bewoners zetten hun talenten in.

ZorgSaamWonen en Philadelphia organiseren op 19 april een excursie naar de Eenhoorn en Buiksloterham in Amsterdam. Meld je aan voor de excursie >>

Valentijnsdisco
Dat vraagt een omslag in het denken en handelen van professionals. Het gaat om het zichtbaar maken van talenten van alle bewoners en het benutten van de kracht. Karen Elberse, community builder bij De Eenhoorn, geeft een voorbeeld. ‘We huren een dame in bij Albron die de maaltijden verzorgt. Er zijn wel bewoners die haar helpen snijden en voor de gezelligheid bij haar komen zitten. Ook maken zij een praatje met de buren die maaltijden afhalen.’ Vanwege Corona hebben mensen vaak de maaltijden afgehaald. Op sommige dagen worden de afhalers ook uitgenodigd om samen te eten beneden in de grote lobby. De beperking verdwijnt naar de achtergrond.’ Een andere bewoner is dj en draaide op Valentijnsdag de disco. ‘Hij bloeit hier helemaal op.’ In De Eenhoorn, opgeleverd in januari 2021, zijn rond de 45 woningen beschikbaar voor cliëntbewoners van Philadelphia. Ongeveer 15 zijn bestemd voor bewoners van HVO Querido, de organisatie voor maatschappelijke opvang. In de overige 330 sociale huurwoningen wonen huurders van corporatie Ymere: studenten, ouderen, kleine gezinnen. De woningen zijn duurzaam, compact en delen voorzieningen als de binnentuin en de wasmachines. Karen: ‘De mix van bewoners zorgt voor een inclusief gevoel.’ Professionals zijn ervoor om de talenten aan te boren en mensen te motiveren deze in te zetten. Professionals bieden hierbij ondersteuning.

Werkwijze
Achter deze werkwijze schuilt een sterke visie van Philadelphia. ‘We leiden intern professionals op tot community builders. Die verzorgen op hun beurt weer trainingen aan collegae. We hebben een systematiek ontwikkeld. Een training, die voor een groot deel is gebaseerd op de ABCD-methode. We hebben daarnaast interne bijeenkomsten en ieder seizoen een themabijeenkomst met buurtbewoners en met de organisaties waar we nauw mee samenwerken’, aldus Afra. Dit vraagt permanent onderhoud. De community builders werken nauw samen met professionals van andere organisaties. Karen trekt bijvoorbeeld veel op met de wijkbeheerder van de corporatie, Wouter van der Veldt. ‘De corporatie wil de buurt schoon, heel en veilig houden. Daar zit ook een sociaal aspect aan. Het werk van de wijkbeheerder en mij overlapt elkaar. Ik ben meer bezig met het sociale aspect.’

Persoonlijke aanpak
‘Ook bewoners kunnen community builder worden’, vertelt Karen. ‘Een bewoonster wil graag een ochtend in de week koffie schenken. Dat zijn we in gang gaan zetten. In haar eigen tempo. Het hoeft niet in één keer perfect te gaan.’ Naast het ondersteunen van bewoners vervullen de community builders ook een rol in de buurt. ‘Buurtbewoners komen regelmatig naar me toe en stellen vragen over Philadelphia, over de bewoners. Dan ga ik gewoon even langs op de koffie om het over hun ideeën of vragen te hebben.’ De persoonlijke aanpak werpt vruchten af. Mensen weten ons daarna te vinden.’ De medewerkers van Philadelphia zijn 24 uur per dag aanwezig. Op de Buiksloterham is er geen 24 uur begeleiding, maar alleen overdag. ’s Nachts kunnen bewoners terugvallen op een online service van Philadelphia, het zogenoemde Digi Contact. Afra: ‘Locaties die niet werken met community builders zijn vaak meer naar binnen gericht. Om ervoor te zorgen dat onze bewoners echt onderdeel gaan uitmaken van de buurt, heb je de buurtbewoners nodig.’

Rozengeur en maneschijn
Het is niet altijd rozengeur en maneschijn. Er zijn conflicten, misverstanden en soms veroorzaken bewoners overlast. Karen: ‘Een tijd terug was er een incident waar de politie aan te pas moest komen. We hebben daarna een buurtbijeenkomst over veiligheid georganiseerd. Het is belangrijk dat er ruimte is voor gesprek en mensen zich gehoord voelen.’ Communicatie is belangrijk. Er is een groepsapp en er is een nieuwsbrief die bewoners zelf maken. ‘Die nieuwsbrief voor en door bewoners is een effectief middel om samen te werken en buren podium te geven. Zo kunnen mensen elkaar weer vinden en samen bouwen aan die fijne buurt’, zegt Karen. Dat helpt volgens de Karen en Eline goed. Het samen activiteiten ondernemen is ook goed voor het contact. Zo is er een groepje bewoners die wekelijks zwerfvuil ophaalt. ‘De bewoners vinden duurzaamheid belangrijk en proberen zo duurzaam mogelijk te leven. Daarnaast gaat het ook om duurzaamheid in de zin van relaties opbouwen’, zegt Eline. Community Building is een duurzame werkwijze  om te werken aan een sterkere en socialere wijk. Buren bouwen aan duurzame relaties. ‘Het is dus niet zo dat professionals in de wijk komen om het probleem op te lossen en weer weggaan. Dit helpt vaak ook niet op de langere termijn.’

Zichtbaarheid
De inrichting van de omgeving draagt bij aan het creëren van sociale en veilige plekken. Volgens Eline  is het hebben van een gemeenschappelijke ruimte essentieel voor de binding tussen de bewoners.  Op de koffiekopjes van de ontmoetingsruimte staat niet voor niets de tekst: ‘Samen met je buren, dat is buurkracht’. Daar ontmoeten mensen elkaar, op een neutrale plek, daar ontstaat verbinding. ‘We zijn nog aan het bouwen en werken daarom met een ‘plein op wielen’ totdat het echte plein gereed is. Dat plein op wielen nodigt uit tot het organiseren van allerlei activiteiten. Buurtbewoners wilden er de kerstmarkt mee organiseren. Door corona ging het niet door.’ Volgens Karen maakt de schaal van een ruimte ook veel uit. ‘Een buurthuis is vaak te grootschalig voor onze bewoners.‘   Eline: ‘Een burger moet zelf het initiatief nemen om naar een buurthuis toe te gaan. Community Building kan ook binnen de eigen flat en is daarom laagdrempeliger.’ Afra, Karen en Eline zijn het eens over de ingrediënten die nodig zijn om dit te laten slagen: tijd, geduld, samenwerking met organisaties in de buurt en continuïteit. Afra: ‘Zorg ervoor dat je altijd zichtbaar bent, bouw vertrouwen op en benut kansen.’

Excursie naar de Buiksloterham op 19 april
ZorgSaamWonen en Philadelphia organiseren op 19 april een excursie naar de Eenhoorn en Buiksloterham in Amsterdam. Meld je aan voor de excursie >>

Meer informatie:

https://www.philadelphia.nl/locatie/buiksloterham

https://www.philadelphia.nl/locatie/de-eenhoorn

https://hvoquerido.nl/nooit-alleen-in-de-eenhoorn/

https://www.zorgsaamwonen.nl/artikel/philadelphia-lanceert-inspiratieboek-community-building

https://www.youtube.com/watch?v=opqZCAeIXBU

 

Ook interessant / voor u geselecteerd

Catalogus woonvormen voor senioren gelanceerd
30 mei 2022

Op 16 mei 2022 is op het congres Thuis in de Wijk de Catalogus woonvormen voor senioren gelanceerd. De…

Lees Verder »
Collectief wonen, een serieus alternatief
1 juli 2022

Een andere kijk op wonen stond centraal tijdens de bijeenkomst ‘Stapel op collectief wonen’ die ZorgsaamWonen…

Lees Verder »
Extra steun voor lokale netwerken voor vrijwillige zorg
28 juni 2022

Het Oranje Fonds roept lokale netwerken die zorg door vrijwilligers mogelijk maken op om zich te melden voor de…

Lees Verder »
Inschrijving ZorgSaamWonen Award 2022 geopend!
27 juni 2022
De inschrijving van de prijsvraag ‘Buurtroutes’ – plekken voor ontmoeting is geopend. We zijn op zoek naar ideeën…
Lees Verder »
Bijeenkomst zorgvastgoed.nl biedt veel nieuwe inzichten
21 juni 2022

Op woensdag 25 mei kwamen partners, professionals en genodigden van Zorgvastgoed.nl bij elkaar voor een…

Lees Verder »
Vitale Woongemeenschappen vragen permanent onderhoud
20 juni 2022

Vitale woongemeenschappen zijn van groot belang. Professor Anja Machielse van de Universiteit voor Humanistiek…

Lees Verder »
Rapport: Je huis een thuis, nu en later
15 juni 2022

55-plussers spelen een steeds belangrijkere rol op de woningmarkt en blijven langer zelfstandig wonen. Door de…

Lees Verder »
Blue Zones als inspiratie voor wooncomplex met ontmoetingsruimte
14 juni 2022

Het kantoorpand Melkemastate in Leeuwarden wordt omgetoverd tot een wooncomplex met een speciale…

Lees Verder »
De woningopgave draait niet alleen om aantallen
14 juni 2022

Met de nadruk op bouwen, bouwen, bouwen lopen we het risico de mens uit het oog te verliezen . De focus ligt…

Lees Verder »
Bewonersparticipatie: verken je buurt
8 juni 2022

Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is onlangs een artikel verschenen over de…

Lees Verder »
Langs drie wegen ontwikkelen we voorzorgcirkels
7 juni 2022

Henk Geene verzorgt op het ZorgSaamWonen Congres op 8 september een sessie over voorzorgcirkels. In een reeks…

Lees Verder »
Het zijn de kleine dingen die het doen
3 juni 2022

Je thuis voelen in een verpleeghuis, kan dat? Na een leven lang vrijheid in je eigen huis en omgeving?

Lees Verder »
Geef me de Vijf: Michiel Wijnen
2 juni 2022

In een nieuwe editie van Geef me de Vijf, is het de beurt aan Michiel Wijnen van Zenzo Maatschappelijk Vastgoed…

Lees Verder »
Resultaten onderzoek ouderenhuisvesting bekend
1 juni 2022

Woonbehoefte ouderen in Gemeente Zwolle onderzocht: ouderen willen langer zelfstandig blijven wonen, ook als…

Lees Verder »
We zijn stapel op collectief wonen!
31 mei 2022

ZorgSaamWonen en WBVG (Woningbouw Vereniging Gelderland) hebben de handen ineen geslagen voor een seminar “…

Lees Verder »
Reinaerde Pratumplaats in Utrecht officieel geopend
30 mei 2022

Reinaerde Pratumplaats is een mooie woonplek geworden voor mensen met een (licht)verstandelijke beperking, waar…

Lees Verder »
Minidocumentaire over de Thuisplusflat in Rotterdam
25 mei 2022

Op de website van de Taskforce Wonen en Zorg is onlangs een minidocumentaire gelanceerd over de Thuisplusflats…

Lees Verder »
Handreiking Vitale Woongemeenschappen
24 mei 2022

De gemeente Rotterdam vindt het belangrijk dat het wonen in een seniorencomplex wordt ervaren als een plek waar…

Lees Verder »
Partner aan het woord: WoonZaam
20 mei 2022

WoonZaam is onlangs aangesloten als partner van ZorgSaamWonen. Ludan Schmid en Antje de Groot vertellen in dit…

Lees Verder »
Liv Inn, doorleefhuis in Hilversum
19 mei 2022

Roos Verheggen ging mee op excursie die ZorgSaamWonen op 11 mei jl organiseerde naar Liv Inn Hilversum en…

Lees Verder »

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.