ZorgSaamWonen Congres laat oplossingen zien voor wonen en zorg

hart van vathorst iets groter
Hart van Vathorst

Er is een tekort aan betaalbare, passende woningen voor jong en oud, voor mensen met en zonder beperkingen. Het personeelstekort in de zorg is enorm, het aantal beschikbare mantelzorgers neemt af en het aantal mensen met een hulpvraag stijgt. Het gebrek aan locatie en financiering zijn de grootste uitdagingen. Door goede samenwerking, door het benutten van wat er lokaal al gebeurt, het ondersteunen van burgerinitiatieven en het betrekken van bewoners in een vroeg stadium kan de enorme opgave aangepakt worden. Tijdens het congres ‘Lang zullen we wonen’ van ZorgSaamWonen en de provincie Overijssel komen de vraagstukken en oplossingen aan bod.

In de buurt
Zo zullen de drijvende krachten achter het Hart van Vathorst vertellen hoe de kerk, de zorgorganisaties Sprank en Accolade Zorg , het kindercentrum Bzzonder en woningcorporatie de Alliantie door hun samenwerking zorgen voor ontmoeting, groeien, het leven delen en geloven. Zij hebben ook verbinding gezocht met de buurt. Dat geldt ook voor Inclusief Wonen, een concept van Van Wijnen, OostWest architecten, de gemeente Arnhem, Portaal en zorgorganisatie Siza. De community builder heeft contact gezocht met ondernemers, onderwijs en verenigingen. Bewoners die wonen in dit gemengd wonen complex willen iets voor elkaar en de buurt betekenen. In de gemeenschappelijke ruimte kunnen bewoners elkaar ontmoeten.

De gemeenschappelijke ruimte is essentieel voor vele wooncomplexen en woongemeenschappen, maar lastig te financieren. Er komt gelukkig wel per 1 december een regeling uitgevoerd door de RVO. Op het congres vertelt de RVO over de subsidieregeling voor de bouw van een ontmoetingsruimte in woonvormen voor ouderen.

Woonvariaties
Er is grote behoefte aan diverse woonvormen voor ouderen. Geclusterde woonvormen, woongemeenschappen, seniorenwoningen. Woonzorg Nederland heeft verschillende formules ontwikkeld die zorgen voor een geschikte overgang tussen de huidige woning en het verpleeghuis. Zo heeft deze landelijke ouderenhuisvester De Stadsveteraan, De Dorpsveteraan, G’oud Geregeld, Het Blokkerhuis en Het Hofje van Auguste ontwikkeld. Op het congres kun je kennismaken met deze formules.

Woont u nog fijn?
Om ouderen tijdig te laten nadenken over eventueel verhuizen of aanpassingen aanbrengen is voorlichting onontbeerlijk. Corporatie Actium vertelt op het congres over hun bewustwordingscampagne Woont u nog fijn? Gestart. Medewerkers komen naar de mensen toe middels een mobiele huiskamer. Ook start de corporatie met een seniorenmakelaar die ouderen ondersteunen, doorverwijzen en helpen.

Naast wonen is het welzijn van mensen belangrijk. Dat voorkomt zorg en levert een bijdrage aan de kwaliteit van leven. In woonzorgcentrum Humanitas in Deventer werken wel & zijn-coaches. Zij praten samen met de buurtcoaches en de bewoners over hun welzijn. Zij brengen in kaart wat iemand gelukkig maakt via de methode ‘mijn kwaliteit van leven. Ze proberen ervoor te zorgen dat een bewoner datgene kan doen waar hij of zij blij van wordt. Er is een houtbewerkingsclub, treinenclub en een belevingstuin waar ook buurtbewoners gebruik van mogen maken. In het woonzorgcentrum wonen 165 ouderen, maar er woont ook een tienermoeder met een dochter van 3 jaar en 6 studenten. Die mix verhoogt het gevoel van welzijn, aldus de bewoners.

Sociaal netwerk
Voor mensen die zelfstandig in de wijk wonen is het hebben van een goed netwerk belangrijk. Sommige mensen hebben een beperkt netwerk. Buurtcirkels kunnen helpen om dit netwerk uit te breiden. Een buurtcirkel bestaat uit 9-12 mensen die met elkaar in een buurt, wijk of omgeving  wonen en allemaal een hulpvraag hebben. Zij helpen elkaar vanuit de eigen talenten. Een vrijwilliger en een professionele Buurtcirkelcoach ondersteunen . Op het congres vertelt +Vijf (een initiatief van Pameijer) over de Buurtcirkels die zelfs in het buitenland al opgepikt zijn en navolging krijgen.

Samenwerking nodig
Met de oplevering van De Hooiberg door woningcorporatie Welbions, Ter Steege Bouw Vastgoed en Loohuis Installatiegroep ging de droom van een groep ouders van 12 jongvolwassenen met een beperking in vervulling. Zij wilden hun kinderen een passende woonvorm bieden, waar zij zich veilig en vertrouwd voelen. Want niet alleen ouderen hebben een prettige plek nodig, ook andere groepen. Dat burgers een grote rol kunnen vervullen laten deze ouders van dit initiatief in Borne zien. Zij vertellen erover op het congres. Maar ook zij kunnen het niet alleen. Samenwerking is nodig. En dan komen de mooiste woonprojecten tot stand!

ZorgSaamWonen Congres
Al deze interessante projecten die hierboven zijn benoemd, komen aan bod in verschillende inspiratiesessies op het ZorgSaamWonen Congres, dat plaatsvindt op 9 december in de Buitensociëteit in Zwolle. Meld je aan voor het ZorgSaamWonen Congres 

Ook interessant / voor u geselecteerd

regeling
Meer ontmoetingsruimten in woonvormen voor 55-plussers
3 december 2021

De vraag naar woonvormen voor 55-plussers verandert de komende jaren. Steeds meer ouderen willen geclusterd…

Lees Verder »
hofje limburg
Bewoners aan het roer bij Limburgs multicultureel Hofje
22 november 2021

Tijdens de stage van Chantal Saes in 2014 bij het Platform Allochtone Zorg (PAZ) in Limburg is het idee geboren…

Lees Verder »
rerer
Gemeenschappelijk wonen voor ouderen: sociaal, relevant en lucratief
16 november 2021

“Wie had gedacht dat een 16de-eeuwse traditie nog eens zou helpen om het tekort aan ouderenwoningen op te…

Lees Verder »
qoo
Samen werken aan bewustwording
9 november 2021

‘Hoezo? Ik ben toch nog geen 100!’, riep de 98-jarige bewoonster van het Augustanahof in Amsterdam naar een…

Lees Verder »
zsw logo
Samen de opgave aanpakken
5 november 2021

‘We hebben elkaar nodig om de opgave in het woonzorgdomein aan te kunnen.’ Dat is volgens Iris Boers,…

Lees Verder »
;[
Zorgorganisaties verschillend aan de slag met nieuwe woonzorgvormen
4 november 2021

De urgentie om wonen en zorg voor ouderen ingrijpend te veranderen is groot en voelbaar. Door de vergrijzing is…

Lees Verder »
rosa spierhuis
Wonen en samen een passie delen in het Rosa Spier Huis
3 november 2021

Samenwonen met gelijkgestemden, dat is mogelijk in het Rosa Spierhuis in Laren. Hier wonen (oud) kunstenaars en…

Lees Verder »
een tegen eenzaamheid
Podcast Eén tegen Eenzaamheid: ontwerpen voor ontmoeten
2 november 2021

Eén tegen Eenzaamheid publiceert podcasts over diverse zaken die raakvlakken hebben met het onderwerp…

Lees Verder »
nistelrode
'Hier kunnen we rustig oud worden'
30 oktober 2021

Gerrit en Wilma Vogels, beide zestigers, waren de eerste bewoners op Maksent in Nistelrode: op 4 januari 2020…

Lees Verder »
maksent
Van varkensboerderij tot sociaal woonerf
29 oktober 2021

"We kwamen door mijn moeder op het idee om het terrein van ons boerenbedrijf een andere bestemming te geven",…

Lees Verder »
hoge veer
Het leeft in Hoge Veer Bastion
29 oktober 2021

De gebouwde omgeving is van invloed op de mensen die er gebruik van maken. Dat heeft Peter Woerdeman, senior…

Lees Verder »
diverse mensen bij elkaar
Save the date 27 januari - Symposium Van Nimby naar Wimby; (Be)Grip in de buurt
28 oktober 2021

Hoe kan de samenleving toegankelijk zijn en blijven voor mensen met een hulpvraag? In de wijk, al dan niet…

Lees Verder »
congres
ZorgSaamWonen Congres ‘Lang zullen we wonen’, jij komt toch ook?
21 oktober 2021

Lang zullen we wonen! Dat is het thema wat centraal staat op het ZorgSaamWonen Congres, dat dit jaar…

Lees Verder »
dakloze jongere
Nieuwe woonconcepten voor dak- en thuisloze jongeren
19 oktober 2021

In Nederland zijn er 12.000 dak- en thuisloze jongeren.  In het voorjaar van 2020 deed het Stimuleringsfonds …

Lees Verder »
cover ZSW magazine 3
ZorgSaamWonen magazine Eenzaamheid en Wonen is live!
14 oktober 2021

Het derde magazine van ZorgSaamWonen is live. Het thema van dit magazine is Eenzaamheid en Wonen. In dit…

Lees Verder »
Open Rotterdam
Zo ziet leven in een Rotterdamse woongemeenschap eruit
11 oktober 2021

Samen Leven Samen Wonen is een zevendelige documentaireserie over collectief wonen, te zien op het platform…

Lees Verder »
rere
Publicatie: Inzichten in eenzaamheid
6 oktober 2021

In deze publicatie komen wetenschappers uit de Wetenschappelijke Adviescommissie (WAC) aan het woord. Kort en…

Lees Verder »
erere
Nieuwe aanpak moet wachtlijsten ggz terugdringen
5 oktober 2021

De traditionele werkwijze en lange wachtlijsten in de ggz worden onhoudbaar. GGz-Breburg is een specialistische…

Lees Verder »
rere
Dit zijn de winnaars van de ZorgSaamWonen Award 2021
5 oktober 2021

Inclusief Wonen – Leidenweg Arnhem en Hart van Vathorst zijn de winnaars geworden van de ZorgSaamWonen Award…

Lees Verder »
zsw
Genomineerden ZorgSaamWonen Award bekend
30 september 2021

De zes genomineerde projecten van de ZorgSaamWonen Award 2021 zijn bekend. Er zijn drie genomineerden voor de…

Lees Verder »

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.