Terugblik op een ZorgSaam jaar

2021

2021 was een onstuimig jaar, met name door de beperkingen die de coronamaatregelen met zich mee brachten. Toch heeft ZorgSaamWonen zich niet laten weerhouden en zijn er veel activiteiten geweest. Jullie hebben daar ook volop aan bijgedragen! Samen hebben we er een mooi jaar van gemaakt.  

Online kennis delen
Met 54 partners en talloze experts hebben we dit jaar weer veel kennis en ervaring opgebouwd, gedeeld en verspreid om samen de grote opgave die er ligt op het gebied van wonen, zorg en welzijn aan te pakken. Eén van de uitdagingen is het zorgen voor passende woonvormen en ondersteuning voor mensen met dementie. Onze expert Ruud Dirkse gaf in januari een indringende lunchlezing met hoopgevende ideeën. Ook is er een andere groep die aandacht verdient: ouderen met een migratieachtergrond. Daarom hebben we de publicatie Thuiskomst. Wonen, zorg en welzijn voor ouderen met een migratieachtergrond gemaakt en een webinar georganiseerd. De belangstelling hiervoor was groot. Net als voor de inspiratiedag over wooninitiatieven. We hebben de financiering van burgerinitiatieven én de praktische uitvoering aan de orde gesteld. We organiseerden deze dag in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) die de stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) uitvoert. Dat je online veel kan blijkt ook uit de twee Verbindingsfestivals die Acquire heeft georganiseerd en wij vanuit ZorgSaamWonen bijdragen aan hebben geleverd. Bijzonder om te zien dat je een echt ‘festivalgevoel’ online kunt ervaren en kennis kunt uitwisselen.

Ontmoeting
Corona heeft nog iets anders ‘opgeleverd’, namelijk ideeën voor het ontwerp van gebouwen. Tijdens de rondetafel over ‘Pandemie-proof ontwerpen voor seniorenhuisvesting’ stipte één van onze founding partners, de HD groep, aan dat zij voortaan ruimte ontwerpen om je handen te wassen bij een entree. Dat hebben ze geleerd van de pandemie. Andere deelnemers aan de ronde tafel pleitten voor ‘overmaat’; extra ruimte in gebouwen en woonomgeving. Ruimte voor een bankje bij de entree, galerijen waar men een praatje kan maken en mensen in een rolstoel elkaar kunnen passeren. Dat faciliteert ontmoeting. Ontmoeting, dat is een ander prominent thema van het afgelopen jaar. ZorgSaamWonen en Aanpakeenzaamheid.nl heeft met ondersteuning van het ministerie van VWS/Eén tegen Eenzaamheid, Woonzorg Nederland, Zenzo Maatschappelijk Vastgoed en de gemeente Rotterdam de Prijsvraag Ruimte voor ontmoeting georganiseerd. We hebben mooie voorbeelden opgehaald van initiatieven in de fysieke omgeving die eenzaamheid kunnen voorkomen of verminderen. Inclusief Wonen – Leidenweg Arnhem en Hart van Vathorst zijn de winnaars geworden van de ZorgSaamWonen Award 2021. In één van de vier magazines die we hebben uitgebracht en in één van onze wekelijkse nieuwsbrieven konden jullie daar alles over lezen.

Bewustwording
Wie prettig oud wil worden begint op tijd! Dat adviseerde Bert Wijdeven tijdens zijn lunchlezing naar aanleiding van zijn boek. Daarbij hoort ook het nadenken over het wonen. Ouderen of professionals die daar meer van wilden weten konden meedoen aan de gratis online workshops over woonplezier die Leyden Academy en ZorgSaamWonen verzorgden. Deelnemers gingen gedurende vijf weken aan de slag met hun eigen woonwensen. Tegelijkertijd zijn enkele partners bezig geweest met het ontwikkelen van een spel: Hop-On Hop-Off Bus waarbij senioren in gesprek gaan over zaken uit hun eigen leven en zich zo bewust worden waar hun behoeftes liggen op het gebied van wonen en daarmee samenhangende zaken als gezondheid en tijdsbesteding. Komend jaar gaan we het testen en doorontwikkelen.

Van vraag naar aanbod
Als mensen weten wat hun woonwensen zijn, is het zaak dat de vraag vertaald wordt in het aanbod.  Daar zijn dan woonzorgvisies en woonvisies van gemeenten voor nodig. En de juiste data! Ook daar hebben we aandacht aan besteed middels webinars. Zo was er het webinar ‘Woonzorgdata: van data naar doen’ en een webinar dat we samen met Companen hebben georganiseerd: ‘Woonzorgvisie en woonvisie: een liefdesbaby of een moetje’. Met een terugkomdag. Professionals die zich op een wat abstracter niveau wilden verdiepen in wonen, zorg en welzijn konden meedoen aan onze masterclass Wonen op leeftijd; trends en innovaties. We hopen dat gemeenten met hun samenwerkingspartners zicht krijgen op de behoeften en een breed aanbod aan voorzieningen creëren.

Meer woonvormen
Met de whitepaper over woonvormen laten we zien wat er mogelijk is. Ook maakten we dit jaar een rondje langs alle provincies en schreven artikelen op ons immer goed gevulde website over nieuwe woonvormen, over ideeën of over bestaande concepten. Veel partners van ZorgSaamWonen ontwikkelen al volop concepten. Jarno Nilessen van Wiegerinck, & Maarten Visser, bbn adviseurs, Anne Marie Eikelenboom EGM en Guido Peters, Sparckel lichtten in de lunchlezing van september Toekomstige woonvormen toe. We zijn met een groepje partners en overige betrokkenen bezig met het ontwikkelen van een catalogus Woonvormen voor senioren. Die is bijna gereed. Daarmee hopen we inzicht te bieden in de randvoorwaardelijke vraagstukken die spelen rondom woonvormen voor senioren.

Blijvend bruisen
Het levendig houden van een community  is een belangrijk aandachtspunt bij een aantal woonvormen zoals bij woongemeenschappen en wooncomplexen, maar ook in wijken. Onze expert Kees Penninx weet hier veel van en verzorgde de lunchlezing in april over ‘Community building in wooncomplexen voor ouderen; hoe Studio BRUIS- Samen Buurten de leefbaarheid vergroot.’ In één van de filmpjes die we dit jaar hebben gemaakt over kansrijke initiatieven brengen we wooncomplex Erasmusplein in Vlaardingen in beeld. Kees heeft de nieuwe bewoners getraind en gezorgd voor binding tussen de bewoners nog voordat ze er gingen wonen. De bewoners zijn hierdoor zelf steeds meer zaken gaan oppakken en organiseren. En nu is het een bruisend complex! De bewoners, ‘De Erasmussen’ willen zich in de toekomst meer richten op de buurt.

Op naar inclusieve wijken
Met het webinar ‘Thuis oud worden, kan het?’, welke we samen met Vilans hebben georganiseerd, probeerden we de vraag hoe je het langer thuis wonen zo goed mogelijk kunt organiseren te beantwoorden. Hierbij kwam naar voren dat een goed ingerichte wijk van belang is.  Dat sloot aan bij de uitkomst van de expertmeeting met onze experts. We kwamen tot de conclusie dat het thema ‘inclusieve, zorgzame wijken’ het komende jaar centraal moet staan. Daar zijn namelijk veel van jullie mee bezig. Ook wij vinden dit belangrijk. Met het personeelstekort in de zorg, het groeiende gebrek aan mantelzorgers, de vergrijzing en het tekort aan betaalbare, geschikte woningen is een toegankelijke, inclusieve wijk nodig waar mensen naar elkaar omkijken, waar voorzieningen zijn, waar in fysiek en sociaal opzicht geen drempels zijn om mee te doen.  Het bestaat al op plekken, in binnen- en buitenland. Zo zagen we tijdens de studiereizen die in het kader van de Masterclass Wonen en Zorg -die Coincide in samenwerking met ZorgSaamWonen organiseerde-in Helsinki en Barcelona de kracht van de community. Ook in Nederland zijn daar steeds meer voorbeelden van, zoals in Austerlitz. Daar zorgt Zorgcoöperatie Austerlitz voor voorzieningen voor jong en oud, voor mensen met en zonder beperkingen. We hebben daar in de zomer een excursie naar georganiseerd. We hopen dat dit anderen inspireert. Dat willen we ook in het nieuwe jaar blijven doen. Laten we samen de schouders eronder zetten en er een zorgzaam, inclusief en krachtig jaar van maken!

Kijk voor al onze evenementen in 2021 en eerder in ons agenda archief

Ook interessant / voor u geselecteerd

Hoe vertaal je waarde van sociale basis in cijfers?
16 maart 2023
Het versterken van de sociale basis is een belangrijk doel voor gemeenten, maar cijfers verzamelen over die…
Lees Verder »
Zoek en vind met Atlas Beweegvriendelijke omgeving
14 maart 2023
Hoe word de openbare ruimte in Nederland zo ingericht, dat deze uitnodigt om te bewegen, spelen en sporten? Dat is…
Lees Verder »
Wonen, ontmoeten, werken en leven in 'Wij zijn Zuiderschans'
9 maart 2023
Mede dankzij buurtverbinders komen ook buurtbewoners regelmatig binnenlopen bij het nieuwe wooncomplex in Den…
Lees Verder »
'We kunnen meer van bewoners verwachten'
7 maart 2023
“Het zit tussen onze oren dat iedereen een eigen huis, auto en wasmachine moet hebben”, zo trapt Bernard Smits van…
Lees Verder »
'Er is meer nodig voor het onderhoud van het Nederlandse zorggebouw'
6 maart 2023
Rick Kwekkeboom is lector langdurige zorg en ondersteuning aan de Hogeschool van Amsterdam en is als expert…
Lees Verder »
Top 11 mooiste woongemeenschappen in Nederland
1 maart 2023
Voor het nieuwste nummer van Stedebouw & Architectuur, een editie gewijd aan Bouw & Zorg, maakte Yvonne…
Lees Verder »
Collectieve woonvormen centraal in nieuwste Stedebouw & Architectuur
28 februari 2023
Collectieve woonvormen zijn steeds vaker een onderwerp van gesprek, niet in de laatste plaats op het ZorgSaamWonen…
Lees Verder »
Het huwelijk van wonen en zorg en welzijn
27 februari 2023
Hoe organiseren we betaalbare, effectieve en efficiënte zorg en houden we die toch persoonsgericht – dus passend…
Lees Verder »
ZSW-expert over sociale ondernemingen en instituties voor collectieve actie
24 februari 2023
ZorgSaamWonen-expert professor dr. Tine De Moor hield vorige week vrijdag haar oratie aan de Erasmusuniversiteit…
Lees Verder »
'Participatie is meer dan het afvinken van een checklist'
24 februari 2023

Peter Bisschop en Sabine Megens wilden iets concreets doen om ouderen langer thuis te laten wonen, ze wilden…

Lees Verder »
De Bloemendal: gelaagd, sociaal en maatschappelijk
22 februari 2023

Een paar prachtige oude bomen in de binnentuin trekken meteen de aandacht. Wooncentrum Bloemendal krult zich om…

Lees Verder »
Woon- en leefomgeving anders inrichten met toolkit 'Positieve gezondheid'
21 februari 2023

Het gedachtegoed van 'Positieve gezondheid' – niet focussen op ziekte en wat niet meer gaat, maar juist op de…

Lees Verder »
Gezonde leefomgeving centraal in nieuwste Biind Magazine
20 februari 2023

Het streven naar een gezonde leefomgeving legt eigenlijk perfect de tekortkomingen van de organisatie van onze…

Lees Verder »
Betrek mantelzorgers en zorgvragers bij digitalisering van de zorg
20 februari 2023

Met de campagne Vliegwiel in de Wijk roept Patiëntenfederatie Nederland wijkverpleegkundigen op om met cliënten…

Lees Verder »
Preventie, het nieuwe normaal in een ouder wordende samenleving
20 februari 2023

Op woensdag 15 februari 2023 is het advies 'Preventie, het nieuwe normaal in een ouder wordende samenleving'…

Lees Verder »
ZSW-partner AAG: van zorg en wonen naar vastgoed met zorg én welzijn
16 februari 2023
Ze praten graag over zorgvoorzieningen en vastgoed, senior adviseur Carolien Vermaas en haar collega, strateeg en…
Lees Verder »
We leven in een wereld vol mogelijkheden
16 februari 2023

Op woensdag 1 februari kwamen ruim driehonderd bezoekers bij elkaar in TivoliVredenburg te Utrecht, ter ere van…

Lees Verder »
Vrijwilligers maken modern woonzorgcentrum van oud klooster
14 februari 2023
Zo zouden de zusters Elisabetinnen het gewild hebben. Om ouderen in een zorgzame omgeving oud te laten worden is…
Lees Verder »
Slimme Zorg Estafette inspireert en verbindt
13 februari 2023
De ontwikkeling, implementatie en opschaling van slimme zorg verder brengen. Dat is het doel van de Slimme Zorg…
Lees Verder »
Meulenvelden haalt de buitenwereld naar binnen; 'dit is een klein dorp'
9 februari 2023
Hoe is het nu met woonservicegebied Meulenvelden in Didam? In deze rubriek van ZorgSaamWonen besteden we aandacht…
Lees Verder »

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.