Terugblik op een ZorgSaam jaar

2021

2021 was een onstuimig jaar, met name door de beperkingen die de coronamaatregelen met zich mee brachten. Toch heeft ZorgSaamWonen zich niet laten weerhouden en zijn er veel activiteiten geweest. Jullie hebben daar ook volop aan bijgedragen! Samen hebben we er een mooi jaar van gemaakt.  

Online kennis delen
Met 54 partners en talloze experts hebben we dit jaar weer veel kennis en ervaring opgebouwd, gedeeld en verspreid om samen de grote opgave die er ligt op het gebied van wonen, zorg en welzijn aan te pakken. Eén van de uitdagingen is het zorgen voor passende woonvormen en ondersteuning voor mensen met dementie. Onze expert Ruud Dirkse gaf in januari een indringende lunchlezing met hoopgevende ideeën. Ook is er een andere groep die aandacht verdient: ouderen met een migratieachtergrond. Daarom hebben we de publicatie Thuiskomst. Wonen, zorg en welzijn voor ouderen met een migratieachtergrond gemaakt en een webinar georganiseerd. De belangstelling hiervoor was groot. Net als voor de inspiratiedag over wooninitiatieven. We hebben de financiering van burgerinitiatieven én de praktische uitvoering aan de orde gesteld. We organiseerden deze dag in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) die de stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) uitvoert. Dat je online veel kan blijkt ook uit de twee Verbindingsfestivals die Acquire heeft georganiseerd en wij vanuit ZorgSaamWonen bijdragen aan hebben geleverd. Bijzonder om te zien dat je een echt ‘festivalgevoel’ online kunt ervaren en kennis kunt uitwisselen.

Ontmoeting
Corona heeft nog iets anders ‘opgeleverd’, namelijk ideeën voor het ontwerp van gebouwen. Tijdens de rondetafel over ‘Pandemie-proof ontwerpen voor seniorenhuisvesting’ stipte één van onze founding partners, de HD groep, aan dat zij voortaan ruimte ontwerpen om je handen te wassen bij een entree. Dat hebben ze geleerd van de pandemie. Andere deelnemers aan de ronde tafel pleitten voor ‘overmaat’; extra ruimte in gebouwen en woonomgeving. Ruimte voor een bankje bij de entree, galerijen waar men een praatje kan maken en mensen in een rolstoel elkaar kunnen passeren. Dat faciliteert ontmoeting. Ontmoeting, dat is een ander prominent thema van het afgelopen jaar. ZorgSaamWonen en Aanpakeenzaamheid.nl heeft met ondersteuning van het ministerie van VWS/Eén tegen Eenzaamheid, Woonzorg Nederland, Zenzo Maatschappelijk Vastgoed en de gemeente Rotterdam de Prijsvraag Ruimte voor ontmoeting georganiseerd. We hebben mooie voorbeelden opgehaald van initiatieven in de fysieke omgeving die eenzaamheid kunnen voorkomen of verminderen. Inclusief Wonen – Leidenweg Arnhem en Hart van Vathorst zijn de winnaars geworden van de ZorgSaamWonen Award 2021. In één van de vier magazines die we hebben uitgebracht en in één van onze wekelijkse nieuwsbrieven konden jullie daar alles over lezen.

Bewustwording
Wie prettig oud wil worden begint op tijd! Dat adviseerde Bert Wijdeven tijdens zijn lunchlezing naar aanleiding van zijn boek. Daarbij hoort ook het nadenken over het wonen. Ouderen of professionals die daar meer van wilden weten konden meedoen aan de gratis online workshops over woonplezier die Leyden Academy en ZorgSaamWonen verzorgden. Deelnemers gingen gedurende vijf weken aan de slag met hun eigen woonwensen. Tegelijkertijd zijn enkele partners bezig geweest met het ontwikkelen van een spel: Hop-On Hop-Off Bus waarbij senioren in gesprek gaan over zaken uit hun eigen leven en zich zo bewust worden waar hun behoeftes liggen op het gebied van wonen en daarmee samenhangende zaken als gezondheid en tijdsbesteding. Komend jaar gaan we het testen en doorontwikkelen.

Van vraag naar aanbod
Als mensen weten wat hun woonwensen zijn, is het zaak dat de vraag vertaald wordt in het aanbod.  Daar zijn dan woonzorgvisies en woonvisies van gemeenten voor nodig. En de juiste data! Ook daar hebben we aandacht aan besteed middels webinars. Zo was er het webinar ‘Woonzorgdata: van data naar doen’ en een webinar dat we samen met Companen hebben georganiseerd: ‘Woonzorgvisie en woonvisie: een liefdesbaby of een moetje’. Met een terugkomdag. Professionals die zich op een wat abstracter niveau wilden verdiepen in wonen, zorg en welzijn konden meedoen aan onze masterclass Wonen op leeftijd; trends en innovaties. We hopen dat gemeenten met hun samenwerkingspartners zicht krijgen op de behoeften en een breed aanbod aan voorzieningen creëren.

Meer woonvormen
Met de whitepaper over woonvormen laten we zien wat er mogelijk is. Ook maakten we dit jaar een rondje langs alle provincies en schreven artikelen op ons immer goed gevulde website over nieuwe woonvormen, over ideeën of over bestaande concepten. Veel partners van ZorgSaamWonen ontwikkelen al volop concepten. Jarno Nilessen van Wiegerinck, & Maarten Visser, bbn adviseurs, Anne Marie Eikelenboom EGM en Guido Peters, Sparckel lichtten in de lunchlezing van september Toekomstige woonvormen toe. We zijn met een groepje partners en overige betrokkenen bezig met het ontwikkelen van een catalogus Woonvormen voor senioren. Die is bijna gereed. Daarmee hopen we inzicht te bieden in de randvoorwaardelijke vraagstukken die spelen rondom woonvormen voor senioren.

Blijvend bruisen
Het levendig houden van een community  is een belangrijk aandachtspunt bij een aantal woonvormen zoals bij woongemeenschappen en wooncomplexen, maar ook in wijken. Onze expert Kees Penninx weet hier veel van en verzorgde de lunchlezing in april over ‘Community building in wooncomplexen voor ouderen; hoe Studio BRUIS- Samen Buurten de leefbaarheid vergroot.’ In één van de filmpjes die we dit jaar hebben gemaakt over kansrijke initiatieven brengen we wooncomplex Erasmusplein in Vlaardingen in beeld. Kees heeft de nieuwe bewoners getraind en gezorgd voor binding tussen de bewoners nog voordat ze er gingen wonen. De bewoners zijn hierdoor zelf steeds meer zaken gaan oppakken en organiseren. En nu is het een bruisend complex! De bewoners, ‘De Erasmussen’ willen zich in de toekomst meer richten op de buurt.

Op naar inclusieve wijken
Met het webinar ‘Thuis oud worden, kan het?’, welke we samen met Vilans hebben georganiseerd, probeerden we de vraag hoe je het langer thuis wonen zo goed mogelijk kunt organiseren te beantwoorden. Hierbij kwam naar voren dat een goed ingerichte wijk van belang is.  Dat sloot aan bij de uitkomst van de expertmeeting met onze experts. We kwamen tot de conclusie dat het thema ‘inclusieve, zorgzame wijken’ het komende jaar centraal moet staan. Daar zijn namelijk veel van jullie mee bezig. Ook wij vinden dit belangrijk. Met het personeelstekort in de zorg, het groeiende gebrek aan mantelzorgers, de vergrijzing en het tekort aan betaalbare, geschikte woningen is een toegankelijke, inclusieve wijk nodig waar mensen naar elkaar omkijken, waar voorzieningen zijn, waar in fysiek en sociaal opzicht geen drempels zijn om mee te doen.  Het bestaat al op plekken, in binnen- en buitenland. Zo zagen we tijdens de studiereizen die in het kader van de Masterclass Wonen en Zorg -die Coincide in samenwerking met ZorgSaamWonen organiseerde-in Helsinki en Barcelona de kracht van de community. Ook in Nederland zijn daar steeds meer voorbeelden van, zoals in Austerlitz. Daar zorgt Zorgcoöperatie Austerlitz voor voorzieningen voor jong en oud, voor mensen met en zonder beperkingen. We hebben daar in de zomer een excursie naar georganiseerd. We hopen dat dit anderen inspireert. Dat willen we ook in het nieuwe jaar blijven doen. Laten we samen de schouders eronder zetten en er een zorgzaam, inclusief en krachtig jaar van maken!

Kijk voor al onze evenementen in 2021 en eerder in ons agenda archief

Ook interessant / voor u geselecteerd

Catalogus woonvormen voor senioren gelanceerd
20 mei 2022

Op 16 mei 2022 is op het congres Thuis in de Wijk de Catalogus woonvormen voor senioren gelanceerd. De…

Lees Verder »
Partner aan het woord: WoonZaam
20 mei 2022

WoonZaam is onlangs aangesloten als partner van ZorgSaamWonen. Ludan Schmid en Antje de Groot vertellen in dit…

Lees Verder »
Liv Inn, doorleefhuis in Hilversum
19 mei 2022

Roos Verheggen ging mee op excursie die ZorgSaamWonen op 11 mei jl organiseerde naar Liv Inn Hilversum en…

Lees Verder »
Partner aan het woord: Fiveth
18 mei 2022

Het platform ZorgSaamWonen groeit. Ook Fiveth heeft zich onlangs aangesloten. In dit interview met Bernard…

Lees Verder »
Migrantenouderen in Nederland: een analyse
18 mei 2022

Nederland telt steeds meer ouderen. Ook het aandeel ouderen met een migratieachtergrond neemt toe. Tot nu toe…

Lees Verder »
Professionele ondersteuning noodzakelijk voor vitale woongemeenschappen
17 mei 2022

Van bewoners van ouderencomplexen wordt verwacht dat zij ontmoetingen en activiteiten organiseren om de sociale…

Lees Verder »
‘Het gaat bij het thuisvoelen vaak om de kleine dingen’
12 mei 2022

Hetti Willemse verzorgt op 1 juni een lunchlezing over thuisvoelen. In dit artikel krijg je al kort een indruk…

Lees Verder »
Onderzoek van zorgarchitectuur staat centraal op ARCH22
12 mei 2022

Van 22-24 augustus staat in Delft onderzoek van zorgarchitectuur centraal tijdens ARCH22. Deze conferentie…

Lees Verder »
In Oegstgeest kunnen ouderen langer zelfstandig leven
11 mei 2022

Langer zelfstandig leven in Oegstgeest. Daar maakt Guus Bannenberg zich hard voor. Hij is voorzitter van het…

Lees Verder »
t LaefHoês : hét kruispunt van zorg en welzijn in America
10 mei 2022

De vijfde aflevering van ZorgSaamWonen kijkt verder vindt plaats in America, een dorpje in Limburg.  Hier…

Lees Verder »
De geschiedenis achter de voorzorgcirkels
9 mei 2022

Vijf jaar geleden werd ik gevraagd door de ouderenorganisatie KBO in Oost Brabant om een project voor ouderen…

Lees Verder »
Voorsorteren op de ouderdom is slim
9 mei 2022

Henk Geene schreef het boek Voorzorgcirkels als antwoord op Vergrijzing. Binnenkort verschijnt de tweede druk.…

Lees Verder »
Een goede wijk om oud te zijn
5 mei 2022
Wouter Veldhuis is de Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving. Samen met Rijksbouwmeester Francesco Veenstra en…
Lees Verder »
Buurten waar bewoners kunnen groeien
3 mei 2022

ZorgSaamWonen ging op dinsdag 19 april met twintig deelnemers op werkbezoek bij de Eenhoorn en Buiksloterham,…

Lees Verder »
Verbindingsfestival: live meedenken over de inclusieve wijk
3 mei 2022

Op 7 juli staat het eerste Live Verbindingsfestival op het programma. Ook ZorgSaamWonen is aanwezig, met…

Lees Verder »
Geef me de Vijf: Tineke Fokkema
29 april 2022

Op deze mooie vrijdag lanceren we een nieuwe editie van Geef me de Vijf. Dit keer is het de beurt aan onze…

Lees Verder »
‘Met het juiste aanbod verhuizen Babyboomers wél’
28 april 2022

Tineke Groenewegen van Blauwhoed wil een paar belangrijke boodschappen meegeven aan de lezers van de…

Lees Verder »
Rebellie in ouderenparticipatie
26 april 2022

Hoe geef je ouderen werkelijk een stem bij het ontwerp, de bouw en ingebruikname van nieuwe woonvormen? Het…

Lees Verder »
Publicatie: Ouder Worden 2040
25 april 2022

Op weg naar de transformatieagenda voor de ouder wordende samenleving hebben de mensen achter het medium 'Ouder…

Lees Verder »
Geschikt wonen voor ouderen: twee vliegen in één klap
22 april 2022

De samenleving is volop in beweging, maar voorziet nog niet in geschikte woningen voor vele ouderen die langer…

Lees Verder »

Reactie toevoegen

Beperkte HTML

  • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Lazy-loading is enabled for both <img> and <iframe> tags. If you want certain elements skip lazy-loading, add no-b-lazy class name.